back to top
Best group ever!!! πŸ‘­πŸ‘―πŸ‘ŠπŸ‘πŸ‘πŸ«πŸ¬We’ll love LormaGS forevs!

Best group ever!!! πŸ‘­πŸ‘―πŸ‘ŠπŸ‘πŸ‘πŸ«πŸ¬We’ll love LormaGS forevs!

tomhardyschef:

huffingtonpost:

IKEA ADVERTISES ADOPTABLE DOGS IN STORES, BECAUSE EVERY HOME NEEDS A RESCUE PUP

The idea to display the pets inside the store started in SingaporeΒ as a collaboration between Ikea and two animal shelters, according to Business Insider. Together they formed the projectΒ Home for Hope.

Find out which state in the United States will be adopting rescue pet displays in Ikea stores here.


Beautiful

IKEA in the Ph please.

matabangutak:

she died like 17 times

matabangutak:

she died like 17 times

(Source: loboculiao)

potayeto-deactivated20140715 sent: Would you change your religion to marry the one you love?

matabangutak:

If that’s the only way. Yes. Para sakin hindi big factor ang religion. Basta alam ko may isang superior ang lahat. Mas mananaig at maiintindihan pa rin ng Diyos yung pagmamahalan ng dalawang tao. As long na moral ang ginagawa niyong dalawa.

May point exactly!

c-cassandra:

my hair and i have a very complicated relationship </3

Why so gloomy sky? Don&#8217;t rain on me.πŸ˜’πŸŒβ˜β˜”πŸŸπŸ’¦ (at A2-203)

Why so gloomy sky? Don’t rain on me.πŸ˜’πŸŒβ˜β˜”πŸŸπŸ’¦ (at A2-203)

twenty2ndyear:

imgonnamakeachange:

me

Is it weird that this feels more inspirational than any real person before and afters?

(Source: three-odd-glares)

societykilledher:

forgivemeasinner:

justinmilwaukee:

This is so awesome.

Yeah, I can’t help but reblog this. No matter how famous or tough you are, if a little kid is stoked on you… You stop and recognize that he is your biggest fan.

His face I can’t


RB forevs!

societykilledher:

forgivemeasinner:

justinmilwaukee:

This is so awesome.

Yeah, I can’t help but reblog this. No matter how famous or tough you are, if a little kid is stoked on you… You stop and recognize that he is your biggest fan.

His face I can’t

RB forevs!

(Source: 4gifs)

Pastry time🍞🍞, asan na ba sila gusto ko real food e. (at Baker&#8217;s Hill)

Pastry time🍞🍞, asan na ba sila gusto ko real food e. (at Baker’s Hill)